کنجاله آفتابگردان

کنجاله آفتابگردان | خرید کنجاله آفتابگردان | قیمت کنجاله آفتابگردان

کنجاله آفتابگردان محصول جانبی است که از روغن کشی از دانه های آفتابگردان پوست کنده به دست می آید. مخلوط این محصول با کنجاله سویا موجب افزایش شیر گاو و به طور کلی خوراک بسیار مناسبی برای دام خواهد بود. کنجاله آفتابگردان این محصول دارای 0/43 درصد کلسیم، 1 درصد فسفر و منبع غنی ویتامین …

کنجاله آفتابگردان | خرید کنجاله آفتابگردان | قیمت کنجاله آفتابگردان ادامه مطلب »